Debreceni Szemle 2010/1. szám
Tartalomjegyzék

AZ OLVASÓKHOZ … 3

TANULMÁNYOK
Marton Lajos: Felszín alatti vizeinkről a hidrológia fejlődésének tükrében … 4
Petrovics Alica: A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16-18. században. Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében … 19
Zágonyi Ervin: „Neked van igazad”. Pákozdy Ferenc ismeretlen levele Kosztolányi Dezsőhöz … 27

KISEBBSÉGBEN
Cseke Péter: Kisebbségi létértelmezések – kisebbségi életstratégiák … 33

JEGYZETLAPOK
Berényi Dénes: Gondolatok a természettudomány és az anyanyelvi kultúra viszonyáról … 47
Takács Péter: Küzdelem Erdélyben a polgári magyar nemzetállam nyelvi és művelődési alapjaiért. Gondolatok Bényei Miklós könyve kapcsán … 50

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL
Koltay Ede: Emlékezés a 100 éve született Szalay Sándor akadémikusra … 56
Berényi Dénes: Fényes Tibor köszöntése 80. születésnapján … 58
Rajta István: Ünnepi tudományos ülés Kiss Árpád Zoltán 70. születésnapja alkalmából … 59
Gaál István: Ünnepi konferencia Kertész Andor egyetemi tanár emlékére … 61
Szálkai Tamás – Szálkai Márta: Beszámoló a „Kultúra, társadalom és kálvinizmus a kora újkorban” c. szakkönyv bemutatásáról … 63
Fütyü Klára Ibolya: Kazinczy-konferencia Debrecenben … 66Kuratórium és szerkesztőbizottság    Szerkesztőség    Magunkról    Előfizetés    Legfrissebb számaink    Archivum    Hasznos linkek


A honlapot szerkesztette:                
Forisek Péter
/pforisek2@yahoo.com/